Thống kê
Tổng số người đã truy cập 1276570
Hỗ trợ online
 
Du học

Du học ›› Hoa kỳ

Office of Admissions
5201 University Boulevard
Laredo, Texas 78041-1900
USA
Điện thoại: 956.326.2200
Fax: 956.326.2199


››Chi tiết

Em nghe nói khi phỏng vấn du học Mỹ rất dễ rớt. Xin biết thường lý do nào làm người phỏng vấn bị rớt? Khi phỏng vấn thì trả lời bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Phải làm thế nào trước khi đi phỏng vấn để không bị rớt? (sty_le000@...)

 

Trả lời của cô Hoàng Minh Hiếu, cố vấn giáo dục Hoa Kỳ, Viện Giáo dục quốc tế (IIE) tại TP.HCM:


››Chi tiết

Trao đổi văn hóa là chương trình giúp học sinh Việt Nam (thường là lớp 11) du học một năm tại trường THPT ở Hoa Kỳ. Học sinh sẽ ở cùng những gia đình người Mỹ trong quá trình học.


››Chi tiết

6000 West Olive Avenue
Glendale, Arizona 85302
USA
Điện thoại: 623.845.3136
Fax: 623.845.3541


››Chi tiết

Các bang của Mỹ


››Chi tiết

 

Giới thiệu l Tin tức l Liên hệ Copyright © 2022 by DOSCO. All reserved 1.2429 seconds